تامین تجهیزاتتامین کلیه تجهیزات ابزار دقیق از برندهای معتبر و مورد تایید اروپایی و آمریکایی
بخش عمده ای از این تجهیزات هم اکنون آماده تحویل است. در غیر اینصورت ، کالای مورد نظر پس از اخذ سفارش در کوتاهترین زمان تحویل خواهد شد.