تعمیرات و کالیبراسونتعمیر و کالیبراسون انواع تجهیزات ابزار دقیق شامل:

 Gauge and Indicator  Transmitter and Transducer
 Solenoid valve  Switch and Sensor
 Motorized valve  Pneumatic Valve
 Hand operated valv  Control valve
 Trap  Filter and strainer